BUSINESS > 業務内容

1. 外国人留学生の大学院進学指導1対1、小人数2-8人指導(有料、契約書有り)

2. 1対1による日本語能力試験1級対策と更なるレベルアップ

3. 中国人の日本語学校への留学仲介手続き(無料)

4. 学部卒業論文・修士論文・博士論文指導(有料、契約書有り)

5. 奨学金情報提供・申請アドバイス及び指導(無料)

6. 進学相談・進路相談・就職指導(無料)

7. 翻訳・通訳(中国語・日本語・英語・韓国語・ベトナム語)

8. 上記諸業務にかかわる各種サービス